Veel mensen zouden graag hun familiegeschiedenis of hun eigen verhalen van vroeger opschrijven, maar weten niet hoe dit aan te pakken. DesTijds kan mensen hierbij helpen: door zelf de verhalen te schrijven, door schrijftraining aan te bieden of door de eindredactie van het geschrevene op zich te nemen. Ook begeleidt DesTijds verhalengroepen. Van oudsher was ‘storytelling’ het middel om verhalen en ervaringen uit vroeger tijden door te geven. Of het nu om persoonlijke geschiedenissen gaat of over de geschiedenis van een groep mensen, alle verhalen zijn het waard verteld te worden.


DesTijds Levensverhalen is sinds 2007 actief en is begin

2012  door Joan van Esveld overgenomen van de oprichtster

Sara Polak.

 

Herinneringen  Wo(o)rden  Verhalen


Welkom

herinneringen


wo(o)rden


verhalen